Strategi

Mission

Steen & Ström är en proaktiv, professionell, affärsorienterad och lönsam ägare, utvecklar och driver kommersiella ledande köpcentrum belägna i attraktiva handelsområden i Skandinavien.

Managed by Steen & Ström – en kvalitetsstämpel!

Ett köpcentrum som ”managed by” Steen & Ström kännetecknas av:

  • Dynamisk och innovativ företagskultur med en stark fokus på innovation
  • Lokal närvaro och expertis utifrån Scandinaviens ”best praxis” som ger mervärde för hyresgäster och besökare
  • Professionell central marknadsföring-, uthyrning- och fastighetsförvaltning
  • Bred kompetens inom samhällsutveckling och förvaltning
  • Hög engagemang för miljö och samhällsansvar
  • Djup expertis för korttidsuthyrning och event

Professionell och långsiktig drift

Steen & Ström´s professionella verksamhet bygger på hög kompetens inom analys, design, projektledning och kommersiell förvaltning, både på köpcentrum och inom centrala stödfunktioner.

Vi utvecklar ständigt våra köpcentrum och respektive varumärke med hjälp av Steen & Ströms ”Köpcentrummodellen”, som är ett viktigt verktyg för att säkerställa efterlevnad och konsekvens i alla aspekter.

Vi skapar morgondagens mötesplatser

Konsumenternas intressen och behov förändras i allt snabbare takt, och vi med dem! Vi hjälper våra hyresgäster med kunskap och engagemang, så att de i sin tur kan möta kundernas behov på bästa möjliga sätt. Framgången bakom Steen & Ström ligger i nära samarbete med våra hyresgäster, samarbetspartners, myndigheter och leverantörer.

Se även
Back to top