Just ask!

Ställ en fråga på Facebook och få svar inom en timme.  Kundlojalitetsprojektet ”Just ask” innebär en ökad service och tillgänglighet för alla kunder.

– Vi vill möta våra kunder där kunderna finns, och de finns på sociala medier, säger Cecilia Tjernström, Marketing Director för Skandiavien.

Sociala medier fyller en allt viktigare funktion vid kundkontakten. Därför införs ”Just ask” på samtliga kundcentrum i både Sverige och Danmark, och kommer i förlängningen att införas på samtliga Klepierres köpcentrum i Europa.
– Tillgängligheten är nyckeln med hela projektet. Vi ska svara på kundernas frågor inom en timme. Det är ett löfte, säger Cecilia Tjernström.

Frågorna kan handla om allt från öppettider och produkter till övrig service. – Om vi inte kan svara på frågan inom en timme ska vi ändå ge någon typ av återkoppling inom tidsramen, förklarar Cecilia Tjernström.

Det är främst centrumledningen eller någon annan person med informationsansvar på respektive köpcentrum som tar ansvar för att svara på frågorna.  De flesta köpcentrum har satt specifika tidsramar för när det går att ställa frågor, exempelvis på vardagar mellan tio på förmiddagen och fyra på eftermiddagen.

– Det här är ett sätt att visa att vi är aktiva och tillgängliga på Facebook. Vi ska finnas där våra kunder finns, avslutar Cecilia Tjernström.

26 juni 2018

Se även
Back to top