2017 – ett bra år för Steen & Ström med flera positiva tendenser

Med 279 nya hyreskontrakt valde många nya hyresgäster att satsa på Steen & Ströms köpcentrum i Skandinavien. Nettointäkterna ökade med sammantaget 4,5 procent på jämförbara enheter. Gruppen har stärkt sin finansiella position och uppnådde ratingen A- hos Standard & Poor, vilket betyder att Steen & Ström räknas som ett mycket stabilt och kreditvärdigt företag.

Bruttohyresintäkterna gick ner med 2,2 procent 2017, vilket grundar sig i försäljningen av Åsane och Torp i oktober 2016, Lillestrøm Torv i  januari 2017 och kontorsdelen på Emporia i mars 2017 .

Koncernen genererade ett resultat före skatt på 2 919 miljoner norska kronor 2017. Bokfört egenkapital stärktes från 51,3 procent 2016 till 53,6 procent vid slutet av 2017. Siffrorna belyser den långsiktiga trenden som Steen & Ström har förbättrat sin finansiella ställning och samtidigt, genom en aktiv förädlingsstrategi av sina fastigheter, stärkt sin portfölj av ledande köpcentrum som ligger på attraktiva handelsområden i Skandinavien.

Steen & Ström har positionerat sig starkt för fortsatta investeringar inom koncernens portföljstrategi.
I Sverige fortsatte Emporia att överträffa marknaden med en betydande omsättningsökning på 5 procent. Under 2018 förbereds en större enhet för XXL Sport för att ytterligare stärka sportutbudet. Ett projekt för att förbättra både mat- och fritidsutbud förbereds också, för att stärka kundernas ökade efterfrågan av restauranger och upplevelser.

26 mars 2018

Se även
Back to top