Tips till hyresgäster

Så kan du som hyresgäst bidra till en bättre miljö

 • Arbeta för att ert företag ska bli miljöcertifierat
   
 • Ställ miljökrav på era leverantörer av varor och tjänster, fokusera på era större leverantörer
   
 • Välj lågenergibelysning och installera styrning som reducerar den egna energiförbrukningen. Genom att byta ut halogenbelysning, som ökar värmetillförseln , mot LED minskas behovet av kyla. Något som både miljön och butikens ekonomi mår bra av!
   
 • Slå ett slag för miljö- och rättvisemärkta varor ! För att få säljargument, skaffa information om varornas miljöegenskaper och intressera och utbilda personalen. Kanske kan det ordnas aktiviteter i butiken då leverantörer med miljö- och rättvisemärkta produkter bjuds in?
   
 • Köp in miljö- och rättvisemärkta förbrukningsvaror och kontorsmaskiner.
   
 • Reducera era avfallsmängder och kräv att leverantörerna minimerar emballagen.
   
 • Sortera avfallet. På alla våra köpcentrum har vi minst 18 fraktioner.
   
 • Återvinn marknadsföringsmaterial som plakat och liknande.
   
 • Välj inredning av naturmaterial med låga utsläppsvärden som kan återanvändas och som sedan är enkel att källsortera.
   
 • Erbjud kunderna flergångskassar
   
 • Uppmuntra de anställda att samåka, resa kollektivt, cykla eller gå till arbetet.

 

Se även
Back to top