Policy

CR Policy

 • Steen & Ström ska erbjuda trygga och säkra shoppingcenter
 • Steen & Ström ska aktivt arbeta för att reducera miljörisker, minimera miljöbelastning med fokus på energi, avfall, transport och inköp.
 • Steen & Ström ska skapa attraktiva mötesplatser med god estetisk kvalitet samt bidra till en positiv stadsutveckling.
 • Steen & Ström ska samarbeta med lokala organisationer och initiativ.
 • Steen & Ström ska ha fokus på en god inomhusmiljö och med fokus på klimat, funktionell utformning och universell utformning.
 • Steen & Ström ska arbeta för en god och inkluderande arbetsmiljö.
 • Steen & Ström ska arbeta målinriktat och långsiktigt med frågor gällande samhällsansvar, samt följa gällande lagar, förordningar och andra krav. Arbetet ska kontinuerligt förbättras och det ska säkerställas att samtliga verksamheter deltar i arbetet. Steen & Ströms ledning ska vara drivande i detta arbete.
 • Steen & Ströms medarbetare ska ha god kunskap om miljö- och samhällsansvar.
 • Steen & Ström ska visa öppenhet och engagemang, samt kommunicera vårt miljöarbetet både internt och externt.
 • Steen & Ström ska underlätta för hyresgäster, leverantörer och samarbetspartners att kunna ta ett gemensamt miljö- och samhällsansvar.
 • Steen & Ström ska föredra hyresgäster, leverantörer och samarbetspartners som tar ett miljö- och samhällsansvar.
 • Steen & Ström ska på ett positivt sätt bidra till den ekonomiska utvecklingen i samhället som arbetsgivare, skattebetalare och inköpare av varor och tjänster.

 

Se även
Back to top