Partners

NO_logos_Vega VEGA

VEGA är ett konsultföretag som arbetar med organisationsstyrning och kvalitetssystem inom miljö, hälsa, säkerhet, samhällsansvar och informationssäkerhet. VEGA grundades 1996 och har idag ett stort antal kunder, både offentliga och privata, inom ett brett spektra av områden.

VEGA är Steen o Ströms leverantör och rådgivare inom ”compliance, sustainability-, and management system services”

NO_logos_SPSP Certification

SP Certification är en av de ledande aktörerna inom certifiering i Skandinavien och utfärdar certifikat avseende ett stort antal internationella standarder. Steen & Ström har valt SP Certification som leverantör av ISO 14001-certifieringstjänster och är övertygad om att de under lång tid kommer att bidra till en kontinuerlig förbättring av vårt företag.

Steen & Ström har under åren samarbetat med en doktorand på SP/Chalmers gällande energieffektivisering i köpcentrum. Detta som en del i dennes avhandling. Som underlag, för att utföra praktiska tester och för att prova de olika teoretiska antagandena, har ett av våra köpcentrum använts.

Steen & Ström Sverige kommer också att samarbeta med SP kring ett projekt hur fastigheterna kan optimera energianvändningen av värme, kyla, ventilation och varmvatten i våra fastigheter.

NO_logos_SwanSvanen

Svanen är det officiella nordiska miljömärket lanserat av Nordiska ministerrådet 1989. Svanenmärkets vision är ett bärkraftigt samhälle där framtida generationer kan dra nytta av de samma förhållanden och möjligheter som vi själva gör. Ett viktigt steg mot denna version är att välja de mest miljövänliga produkter med hjälp av Eco-märkning. Steen & Ström har valt svanen som en strategisk partner i Skandinavien för att uppnå ytterligare förbättringar och för att fokusera på bärkraftig anskaffning av produkter.

 

hjart-lungfonden-logo 150x143Hjärt- och Lungfonden

Steen & Ström Sverige samarbetar med Hjärt- och Lungfonden i deras kampanj ”Hjärtsäkra Zoner”. Alla våra köpcentrum är utrustade med hjärtstartare och det finns personer som regelbundet utbildas i Hjärt- och Lungräddning.

Se även
Back to top