Green Star

Världsledande på hållbar utveckling

Steen & Ström har klassificerats som det mest miljövänliga företaget inom köpcentrumbranschen i världen.

  • Global Sector Leader
  • Regional Sector Leader
  • Green Star 2014!

Detta betyder att Steen & Ström har uppnått visionen att bli ledare för hållbarhetsfrågor inom köpcentrumbranschen

688 av värdlens största fastighetsföretag, med totalt 56 000 fastigheter i sin ägo, deltog i den internationella ”bechmarkingen”.

GRESB klassificeringen visade att Steen & Ström är världsledande, inte bara inom köpcentrumbranschen, utan även inom fastighetsbranschen i stort.

Samtliga år från 2011 och framåt har Steen & Ström graderas som ”Green Star”, den högsta graderingen inom GRESB.

 

NO_Gresb_176

Se även
Back to top