Mål

Mål

Utifrån gemensamma mål inom Steen & Ström koncernen har Steen & Ström Sverige följande mål.

Energi

  • Reducera energikonsumtionen med 12% utifrån 2010
  • 100% av våra elinköp ska komma från återvinningsbar energi.

Avfall

  • Minst 18 avfallsfraktioner på varje köpcentrum.
  • Minska vårt brännbara avfall till 34% av den totala avfallsmängden utifrån 2010
  • Minst tre avfallsfraktioner i köpcentrumens kundstråk

Vatten

  • Minska varmvattenförbrukningen med minst 10% utifrån 2014

Inköp

  • 75% av våra inköp till köpcentrumdriften ska ske från leverantörer som är miljöcertifierade och/eller enligt våra uppställda krav har ett aktivt miljöarbete

Transport

  • Arbeta för att minska utsläpp från transporter

Hyresgäster

  • Verka för att reducera Steen & Ströms hyresgästers miljöpåverkan

Projekt

  • Alla våra utvecklingsprojekt ska söka BREEAM klassificering med minimum VeryGood.
Se även
Back to top