Certifieringar

Certifieringar

Steen & Ström har lanserat en av de mest omfattande programmen för miljö och samhällsansvar inom branschen. Med lång erfarenhet av driva köpcentrum, sunda finanser och en stark tro på framtiden, investerar Steen & Ström i nya och befintliga köpcentrum.

Certifieringarna är i linje med Steen & Ströms strategi att skapa de bästa mötesplatserna i Skandinavien för framtiden med tydligt miljö- och socialt ansvarstagande.

NO_logos_ISO_176ISO 14001
Steen & Ström koncernen och dess köpcentrum är sedan maj 2014 certifierade enligt ISO 14001:2004

 

NO_logos_Breeam_176BREEAM
Emporia, Steen & Ström köpcentrum i Malmö var det första köpcentrumet i Skandinavien som Breeamcertifierats. Emporia uppnådde nivån ”Very Good”

Målet är att alla våra framtida utvecklingsprojekt ska uppnå nivån ”Very Good”

 

Se även
Back to top