Publikationer

Beställ publikationer

Steen & Strøm company brochure

20/10/2017

The Innovators of Scandinavian Shopping

Köpprocessen i digishiftlandskapet

Köpprocessen i digishiftlandskapet

01/10/2013

En inblick i shopparens vardag.

Denna lilla sammanfattning ger en inblick i de resultat som framkommit i studien och som för Steen & Ström på ett naturligt sätt bygger vidare på den kunskap som vi vill skapa och förmedla till våra kunder och branschen.
(oktober 2013)

Kairos Future i samarbete med SIIR, Swedish Institute för Innovative Retailing.

Vad män vill ha

01/03/2012

Vi har genomfört en stor undersökning tillsammans med TNS/sifo om manlig shopping. Vi kallar den ”Vad Män Vill Ha”, lika spännande som den om kvinnlig shopping och med många överraskande svar.
(mars 2012)

Steen & Ström Sverige AB i samarbete med TNS/Sifo

Digishift 2020

01/10/2011

I årets TrendLab ligger fokus på det skifte som digitaliseringen inneburit och kommer innebära i framtiden.
(oktober 2011)

Går ej att beställa i tryckt format.

Ladda ner dokumentet

Vad kvinnor vill ha

01/08/2010

Steen & Ströms kundenkät till 1000 kvinnor, en del kritik, men också intressanta synpunkter värda att utveckla.
(augusti 2010)

 Steen & Ström Sverige AB

The Future of the Moment of Truth

01/11/2009

Från Steen & Ström Trend Lab ©
(November 2009)

Steen & Ström i samarbete med Ole Petter Nyhaug, Synovate

Likriktning i köpcentrum – fördomar och fakta

01/06/2009

Fakta om kedjeföretag i köpcentrum och om hur konsumenterna ser på dem.
(juni 2009)

Steen & Ström Sverige AB i samarbete med HUI (Handelns Utredningsinstitut)

Överetablering av detaljhandelsyta i Sverige – verklighet eller myt?

02/06/2008

Steen & Ström Sverige och Handelns Utredningsinstitut besvarar den heta frågan om överetableringen i detaljhandeln.
(juni 2008)

Steen & Ström Sverige AB i samarbete med HUI (Handelns Utredningsinstitut)

Se även
Back to top