Tips til leietakere

18 tips og råd som vi utfordrer våre leietakere til å gjennomføre, for å bidra til redusert CO2-belastning

 1. Velg lavenergibelysning og installer styringsenheter som reduserer egen energibruk.
 2. Reduser oppvarmingen i egen butikk og dermed kjølebehovet.
 3. Tilby restvarme til oppvarmingsbehov i senteret.
 4. Frem miljøriktige og rettferdige varer overfor kundene.
 5. Engasjer butikkens ansatte til å tenke miljø og bli nysgjerrig på miljøproduktene i eget sortiment.
 6. Etterspør informasjon om miljøegenskaper for produktene fra dine leverandører, slik at butikken har gode salgsargumenter og kan veilede miljøbevisste kunder bedre.
 7. Samarbeid med leverandører for å fremme deres miljøprodukter, blant annet ved aktiviteter i butikk.
 8. Still miljøkrav til leverandører av varer og tjenester, fokuser på de store leverandørene.
 9. Kjøp inn svanemerkede forbruksvarer som for eksempel kopipapir, renholdsprodukter, hygieneprodukter, toalett- og tørkepapir.
 10. Kjøp inn miljømerkede kontormaskiner, for eksempel Svanemerket, TCO eller Energystar merket.
 11. Tilby kunder flergangs handlenett og miljøtilpassede poser.
 12. Sett kort- og langsiktige mål for virksomhetens miljøarbeid, for eksempel sorteringsgrad på minst 70 prosent.
 13. Redusere avfallsmengder internt og krev mindre emballasje fra leverandører.
 14. Tilrettelegg kildesortering for egne ansatte og husk å merke godt.
 15. Påvirk produsentledd og egen kjede til å bli medlem i Grønt Punkt.
 16. Tenk gjenbruk av markedsmateriell, som plakater og annet.
 17. Tenk gjenbruk og miljø ved oppussing av butikken, velg innredningsløsninger av naturlige og lavemitterende materialer som kan gjenbrukes og som enkelt lar seg kildesortere ved avhending.
 18. Motiver egne ansatte til å samkjøre, reise kollektivt, sykle eller gå til og fra jobb.
Se også
Back to top