Sertifiseringer

Sertifiseringer

Steen & Strøm har lansert det mest omfattende program for miljø- og samfunnsansvar i bransjen. Med lang erfaring, solide finansielle muskler og stor fremtidstro investerer Steen & Strøm milliarder kroner årlig i nye og ekeisterende sentre for å skape de beste handelsdestinasjonene i fremtiden.

Sertifiseringer av vårt arbeid på sentrene og sentralt er i tråd med Steen & Strøms strategi om å skape de beste møteplassene i Skandinavia, med tydelige ambisjoner om miljø- og samfunnsansvar i alle ledd.

 

NO_logos_ISO_176ISO-14001: Steen & Strøm ble i mai 2014 sertifisert i henhold til miljøledelsessystemet ISO 14001:2004.

 

 

NO_logos_Breeam_176BREEAM: Alle større utviklingsprosjekter skal klassifiseres i henhold til BREEAM med minimum nivå ”very good”.

 

 

NO_logos_Miljofyrtarn_176Miljøfyrtårn: Alle sentrene i Norge er sertifisert som Miljøfyrtårn.

 

 

Se også
Back to top