Policy

Policy

Steen & Strøm har utarbeidet følgende Corporate Responsibility policy som til enhver tid vil være grunnlaget for våre handlinger og prioriteringer

 

 1. Steen & Strøm skal tilrettelegge sin virksomhet for å tilby trygge og sikre kjøpesentre.
 2. Steen & Strøm skal i sin virksomhet ta sikte på å redusere miljørisiko, effektivisere ressursbruk og minimalisere miljøbelastning.
 3. Steen & Strøm skal skape gode møteplasser, bidra til god stedsutvikling og utvikle handelsplasser med gode estetiske kvaliteter.
 4. Steen & Strøm skal samarbeide med lokale initiativ og organisasjoner.
 5. Steen & Strøm skal arbeide for et godt innemiljø med fokus på inneklima og universell utforming.
 6. Steen & Strøm skal arbeide for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 7. Steen & Strøm skal arbeide målrettet og langsiktig med samfunnsansvar. Arbeidet skal forbedres kontinuerlig, og det skal sikres deltagelse fra hele virksomheten. Ledelsen skal gå foran i miljøarbeidet.
 8. Alle medarbeidere skal få opplæring i miljø- og samfunnsansvar.
 9. Steen & Strøm skal vise åpenhet og engasjement, samt informere og rapportere om miljøarbeidet både internt og eksternt.
 10. Steen & Strøm skal legge til rette for at leietakere, leverandører og samarbeidspartnere skal kunne være med å ta et felles miljø- og samfunnsansvar.
 11. Steen & Strøm skal foretrekke leietakere, leverandører og samarbeidspartnere som tar miljø- og samfunnsansvar.
 12. Steen & Strøm skal bidra positivt til samfunnets økonomiske utvikling som arbeidsgiver, skattebetaler og innkjøper av varer og tjenester.

Se også
Back to top