Samarbeidspartnere

Viktige samarbeidspartnere:

 

NO_logos_VegaVega AB
VEGA er et konsulentselskap innen forretningsutvikling og styringssystemer for kvalitet, miljø, helse og sikkerhet, samfunnsansvar og informasjonssikkerhet. De arbeider også som prosjektledere, med metode og struktur, opplæring og revisjon. VEGA ble grunnlagt i 1996 og har i dag et stort antall kunder innen et bredt spekter av bransjer i både privat og offentlig sektor. Vega er Steen & Strøms leverandør og rådgiver innen compliance-, sustainability- og management system services.

 

NO_logos_SPSP Certification
SP Certification er en av de ledende aktører innen sertifisering i Skandinavia, og utsteder sertifikater for innføring av et stort antall internasjonale standarder. Steen & Strøm har valgt SP Certification som leverandør av ISO 14001-sertifiserte tjenester, og er ovebevist om at de til enhver tid vil søke kontinuerlig forbedring i vårt selskap.

 

NO_logos_Miljofyrtarn_176Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er Norge mest brukte sertifiseringsordning for bedrifter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Analysen starter med å gjennomogå virksomhetens miljøpåvirkning innen energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø. Deretter opprettes en handlingsplan med tiltak som må gjennomføres for å oppnå miljøsertifisering. Allerede i 2006 besluttet Steen & Strøm å starte opp Miljøfyrtårnsertifisering av de norske kjøpesentrene, og har i dag 100% implementering.

 

NO_logos_SwanSvanen
Svanen er det offisielle nordiske miljømerket, lansert av Nordisk ministerråd i 1989. Svanemerkets visjon er et bærekraftig samfunn, der fremtidige generasjoner kan dra nytte av de samme betingelser og muligheter som vi selv gjør. Et viktig skritt mot denne visjonen er å velge de mest miljøvennlige produkter ved hjelp av øko-merking. Steen & Strøm har valgt Svanen som en strategisk partner i Skandinavia for å oppnå ytterligere forbedringer og fokus på bærekraftige anskaffelser og innkjøp.

Se også
Back to top