Mål

Mål

I henhold til ISO-14001 krav har Steen & Strøm satt følgende minimumskrav for lokale handlingsplaner:

  • Redusere totalt energiforbruk med 12 %. Det årlige gjennomsnittlige energiforbruket pr senter skal være høyst 228 kWh pr. m² pr. år.
  • Gjennomsnittlig materialgjenvinning pr senter skal være 70 %.
  • Minst 3 avfallsfraksjoner i fellesarealene på alle senter. Minst 5 avfallsfraksjoner i  fellesarealene til selskapets egne kontorer (herunder også senterkontorene).
  • 1 % av alle parkeringsplasser skal tilrettelegges for miljøbiler.
  • Tilrettelegge for at flere ansatte og kunder skal kunne velge å gå, sykle eller benytte offentlige transport til og fra senteret/arbeidsplassen.
  • Optimalisere vannforbruket på senteret, inkludert leietakere.
  • 40 % av alle innkjøp i kroner til driften skal komme fra miljøsertifiserte leverandører og entreprenører.
  • Jobbe for å redusere miljøpåvirkningen til Steen & Strøms leietagere.
  • Alle prosjekter skal ha et miljøprogram.
Se også
Back to top