Personvernregler

PERSONVERNERKLÆRING

Steen & Strøm AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som gjøres i Steen & Strøm-konsernet vedrørende bruk av nettsider og mobilapplikasjoner tilbudt av Steen & Strøm AS. Disse består av nettstedet www.steenstrom.no og nettstedene og mobilapplikasjonene knyttet til kjøpesentrene som driftes av Steen & Strøm.

Steen & Strøm-konsernet med datterselskaper (heretter benevnt «Steen & Strøm») legger stor vekt på personvernet til brukerne på Steen & Strøms nettsider og mobilapplikasjoner. Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra vårt nettsted og våre mobilapplikasjoner, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

1. Hvorfor og hvordan samler vi inn personopplysninger om deg

Steen & Strøm kan innhente personopplysninger om deg som del av ditt besøk og din bruk av våre egne eller våre samarbeidspartneres internettjenester. Vi innhenter og behandler personopplysninger om deg på flere måter, herunder:

  • Medlemskap i vår kundeklubb
  • Deltakelse i kundetilfredshetsundersøkelser
  • Kontakt med Steen & Strøm gjennom kundeservice, kontaktskjema o.l.
  • Kjøp av gavekort
  • Søknad på jobb
  • Forespørsel om leie av lokaler
  • Sosiale plugins på våre nettsider
  • Innlogging på våre nettsider gjennom Facebook
  • Informasjonskapsler (cookies)
  • Overføring fra tredjeparter

Vi benytter ikke dine personopplysninger til å treffe automatiserte beslutninger om deg, herunder profilering. Vi vil likevel kunne sende deg personlig reklame og andre personlige tilbud basert på dine egne opplysninger og på analyser av din brukeratferd, og særlig forbrukspreferansene som du har oppgitt til oss. Dette forutsetter likevel at du har samtykket til slik bruk av dine personopplysninger.

Personopplysningene innhentes og behandles på følgende måte og for følgende formål:

Kundeklubb

Ved å registrere deg i vår kundeklubb vil du dele personopplysninger med oss. Dine personopplysninger benyttes til å sende deg informasjon og tilbud gjennom nyhetsbrev og pushvarsler. Gjennom medlemskap i vår kundeklubb vil du kunne motta informasjon, produkter og/eller tjenester eller andre typer goder som er tilbudt av Steen & Strøm, et av våre kjøpesentre eller deres samarbeidspartnere. Du vil også kunne delta i konkurranser og lojalitetsprogrammer. Behandlingen av dine personopplysninger i vår kundeklubb er basert på ditt frivillige, informerte og uttrykkelige samtykke.

For å registrere deg i vår kundeklubb må du oppgi ditt fornavn, etternavn og telefonnummer. Dette er nødvendig for at vi skal kunne sende deg tilbud og markedsføring gjennom kundeklubben.
Personopplysninger som er obligatoriske er merket med kjennetegnet «!» eller «*».

I tillegg kan du oppgi ditt kjønn, fødselsdato, postnummer, e-postadresse og interesser. Det er frivillig for deg å oppgi slike personopplysninger. Det er likevel ønskelig at du oppgir slike opplysninger for at vi skal kunne forbedre din kundeopplevelse og/eller tilby deg skreddersydde og personlige tjenester. For eksempel er det nødvendig at du oppgir din fødselsdato for at vi skal kunne gratulere deg med dagen.

Personopplysninger du deler gjennom kundeklubben lagres kun så lenge brukerkontoen er aktiv, og maksimalt i tre år etter siste kontakt med brukeren.

Deltakelse i kundetilfredshetsundersøkelser

Vi benytter samarbeidspartnere for å gjøre kundetilfredshetsundersøkelser. Gjennom din deltakelse i slike kundetilfredsundersøkelser må du oppgi ditt navn og telefonnummer. Personopplysninger som du for øvrig oppgir, for eksempel ris, ros eller annen tilbakemelding du gir, vil også behandles dersom du oppgir det i undersøkelsen. Behandlingen er basert på vår berettigede interesse. Det er frivillig for deg å delta i kundetilfredshetsundersøkelser, og vi har derfor vurdert at personvernkonsekvensene ikke overstiger vår berettigede interesse. Opplysningene som kan knyttes til deg som person slettes etter at undersøkelsen er gjennomført.

Din kontakt med Steen & Strøm / kundeservice

Det er mulig for deg å kontakte oss på telefon, e-post,post og via vår nettside. Dersom du kontakter oss, vil vi innhente og behandle de personopplysninger om deg som du velger å gi oss i din henvendelse. Formålet med denne behandlingen er å behandle og svare på din henvendelse.
Behandlingen er basert på vår berettigede interesse. Vi har vurdert at det er nødvendig for oss å kunne besvare på henvendelser fra kunder eller andre personer som er i kontakt med oss.

Gavekort og terminaler på våre kjøpesenter

Det er mulig å kjøpe gavekort til bruk på våre kjøpesentre gjennom terminaler og via informasjonsdisken på våre kjøpesentre. Vi behandler ikke dine personopplysninger når du kjøper gavekort via våre terminaler eller informasjonsdisker.

Det er også mulig å kjøpe gavekort på vår hjemmeside. For å kjøpe gavekort på nett må du oppgi navn, telefonnummer, e-postadresse og adresse. Det er nødvendig at du oppgir disse opplysningene for at vi skal kunne sende deg aktiveringskode for gavekortet, ordrebekreftelse og for å kunne sende gavekortet hjem til deg i posten. Behandlingen er basert på kjøpsavtalen om gavekort. Det er nødvendig med opplysninger om deg for å kunne oppfylle avtalen.

Vi kan også behandle personopplysninger om deg dersom du mottar et gavekort i posten fra en annen. Vi vil da behandle opplysninger om ditt navn og adresse. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle kjøpsavtalen.

Personopplysningene som oppgis ved kjøp av gavekort på nett slettes når tjenesten er avsluttet, og senest 3 år og 1 måned etter at bestillingen er gjennomført.

Jobbsøknader

Dersom du søker på jobb i Steen & Strøm-konsernet, vil vi behandle personopplysninger om deg i søknadsprosessen. Personopplysningene som behandles er fornavn, etternavn, e-postadresse, kjønn, fødselsdato, navn på eventuell ektefelle/samboer, samt de opplysninger du oppgir i søknad (inkludert attester, vitnemål, språk og om du har spesielle behov), CV og annen dokumentasjon i forbindelse med søknaden. I tillegg kan vi behandle personopplysninger knyttet til personlighetstester dersom vi foretar det. I søknadsprosessen er behandlingen basert på at det er nødvendig å behandle personopplysninger for å kunne inngå en arbeidsavtale. Etter at søknadsprosessen er avsluttet vil vi bare lagre de opplysninger du har oppgitt i søknadsprosessen etter uttrykkelig samtykke fra deg.

Søknader til Steen & Strøm-konsernet publiseres på en rekrutteringsside som driftes av Talent Soft, og vi har derfor signert databehandleravtale med denne leverandøren.

Forespørsel om leie av lokaler

Dersom du er kontaktperson hos en bedrift som har forespurt om leie av lokaler fra oss, vil vi behandle dine kontaktopplysninger. Behandlingen er basert på avtale, da det er nødvendig for oss å ha kontaktopplysninger til kontaktpersoner som vi vurderer å inngå avtale om leie av lokaler med. Opplysningene lagres så lenge som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Sosiale plugins

Våre nettsteder kan bruke plugins som er stilt til rådighet av sosiale nettverk (slik som facebook, twitter, instagram osv.). Slike plugins kjennetegnes ved logoen til det sosiale nettverket som de tilhører.

Vi gjør deg oppmerksom på at dersom du klikker på slike plugins, kan besøket ditt på vår nettside legges til i din konto hos det sosiale nettverket. For mer informasjon angående formål og virkeområde for databehandlingen på sosiale medier og dine rettigheter i denne forbindelse, og for å stille inn funksjoner for å beskytte personvernet ditt, se personvernreglene på hvert enkelt av disse nettstedene, herunder:

Registering og innlogging via Facebook

Du kan logge inn på våre nettsteder ved å bruke Facebook. Dersom du samtykker til det, vil Facebook dele dine personopplysninger som du har lagret hos Facebook med oss gjennom at du logger inn via Facebook. Dette innebærer at vi får tilgang til all informasjon på Facebook som du har akseptert som offentlig informasjon, herunder navn, brukernavn, profilbilde, e-postadresse, kjønn, fødselsdato, yrker, utdanning, postadressen din, dine publikasjoner, hva du «liker» på Facebook og hvem dine venner på Facebook er.

Informasjonskapsler («Cookies»)

Når du surfer på nettstedene våre, kan det bli plassert informasjonskapsler på enheten din (datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett), avhengig av hvilken innstilling du har satt. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som inneholder informasjon om navigasjonen du har gjort på disse nettsidene, hva du har klikket på og lignende. Formålet er å forbedre disse nettstedene, og å gjøre det mulig å tilby deg personlige tjenester. For mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler henviser vi deg til vår cookie-policy: http://www.steenstrom.com/no/om- cookies/

Informasjonskapslene blir styrt av nettleseren, og du kan selv endre innstillingen for informasjonskapsler på din nettleser. En sletting av alle informasjonskapsler vi likevel kunne føre til en endring eller tap av visse innstillinger eller informasjon fra nettleseren. Du må selv følge instruksjonene på nettleseren din, som følger:

Informasjonskapslene lagres i maksimalt 13 måneder.

Overføring av dine personopplysninger fra tredjeparter

Dine personopplysninger kan også ha blitt sendt til oss via tredjeparts samarbeidspartnere slik at du kan dra nytte av våre nyhetsbrev, tilbud, rabatter og annen reklame. Dette vil være tilfeller der du har samtykket til dette eller i tilfeller der du har inngått en avtale med tredjeparten som nødvendiggjør overføring til oss. Utlevering vil typisk skje fra en butikk og til oss når dette er nødvendig for å gi deg fordeler gjennom vårt fordelsprogram, eller der du har samtykket til å motta markedsføring fra oss.

Ved overføring av slike opplysninger tar vi hensyn til reglene om dataminimering og personvern, fra utformingsstadiet og som standardinnstilling. Det er derfor kun relevante, hensiktsmessige og begrensede personopplysninger som innhentes.

2. Mottakere av dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger fortrolig. Derfor vil bare personer i vår organisasjon som har et behov for å få tilgang til opplysningene ut fra deres stilling eller funksjon, få tilgang til dine opplysninger. Personopplysningene kan overføres i den grad det er påkrevd etter gjeldende lovgivning.

Tjenesteleverandører av Steen & Strøm

Personer hos våre autoriserte tjenesteleverandører kan også være nødt til å behandle dine personopplysninger. Dette vil bare skje dersom det er nødvendig for gjennomføringen av tjenesten vi har betrodd dem med. Slike tjenesteleverandører er blant annet leverandører for gjennomføring av kundetilfredshetsundersøkelser og lojalitetsprogrammer, utsendelse av e-poster for markedsføringsdata og analyser av kundeatferd samt tjenester knyttet til drift av kjøpesentrene våre, slik som adgangskontroll, kameraovervåkning o.l..

Samarbeidspartnere

Dersom du uttrykkelig samtykker til slik behandling, kan dine personopplysninger også deles med våre samarbeidspartnere for markedsføringsformål og for å dra nytte av deres egne nyhetsbrev, rabatter, tilbud og annen reklame. Disse samarbeidspartnerne består av permanente eller midlertidige butikker ved Steen & Strøm sine kjøpesentre.

Andre mottakere

Personopplysningene dine kan også overføres til andre for at Steen & Strøm skal kunne overholde sine rettslige forpliktelser. Slik overføring skjer bare dersom vi er rettslig forpliktet til å gjøre det.

Videre kan også dine personopplysninger overføres til en eventuell kjøper av Steen & Strøm- konsernet eller et av våre selskaper som behandler dine personopplysninger.

Overføring utenfor EU/EØS

Ved bruk av tjenesteleverandører med sete utenfor EU/EØS vil Steen & Strøm kontrollere at det er blitt tatt hensiktsmessige tiltak for at personopplysningene dine skal være sikret på et adekvat nivå (særskilt gjennom Europakommisjonens standardiserte avtaleklausuler, interne selskapsregler eller personvernavtalen (Data Protection Shield) inngått mellom EU og USA).

3. Hvordan blir sikkerheten til dine personopplysninger ivaretatt

Steen & Strøm AS vil etterstrebe å beskytte og sikre dine personopplysninger, for å sikre at opplysningene behandles fortrolig og for å hindre at opplysningene blir forfalsket, ødelagt, tilintetgjort eller utlevert til uautoriserte tredjeparter.

Steen & Strøm vil treffe tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene blir lagret så sikkert som mulig, for en periode som er nødvendig for utøvelsen av de tilsiktede formål, og i overenstemmelse med gjeldende lovgivning.

4. Dine rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlingen av personopplysninger i en virksomhet, inkludert Steen & Strøm sin virksomhet. Steen & Strøm har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.

Dersom du er registrert i et av Steen & Strøm sine systemer har du rett på innsyn i egne opplysninger. Du har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger vi ikke har adgang til å behandle, blir rettet, slettet eller supplert.

Du har også rett til å bestemme hva som skal skje med dine personopplysninger etter din død, ved å gi instruksjoner om dette. Steen & Strøm vil følge slike instruksjoner. Dersom du ikke har gitt noen instruksjoner anerkjenner Steen & Strøm arvingenes rett til å utøve visse rettigheter med hensyn til dine personopplysninger.

Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets hjemmesider: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

Hvordan du kan gjøre gjeldende dine rettigheter

Dersom du ønsker å gjøre gjeldende dine rettigheter ber vi deg om å kontakte oss på kontaktpunktet som er opplistet under. Du kan også endre dine opplysninger via siden «Min konto» i kundeklubben.

Krav fra registrerte vil besvares kostnadsfritt og innen 30 dager. Om nødvendig kan denne perioden forlenges med to måneder, avhengig av kompleksitet og antall anmodninger som rettes til Steen & Strøm. I så fall vil du informeres om forlengelsen og årsaken til forsinkelsen.

Dersom anmodningen blir gjort elektronisk, vil også informasjonen til deg gis elektronisk der dette er mulig, med mindre du uttrykkelig ber om noe annet.

Dersom Steen & Strøm ikke svarer på anmodningen, vil vi informere deg om grunnene til vårt manglende svar, og du vil ha muligheten til å klage til en tilsynsmyndighet og/eller ta rettslige skritt.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det som er beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du alternativt klage til Datatilsynet i Norge, eller tilsynsmyndigheten i det land du bor i. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider www.datatilsynet.no.

5. Kontaktinformasjon

For henvendelser om vår behandling av personopplysninger ber vi deg om å kontakte oss på følgende måte:
dpo@steenstrom.com

6. Gjeldende lov og verneting

Bestemmelsene i denne erklæringen er underlagt norsk lov. Ved en tvist og der en minnelig enighet ikke kan nås, avgjøres tvisten av de alminnelige domstoler med Oslo Tingrett som verneting.

Se også
Back to top