Strategi og perspektiv

Forretningsidé

Steen & Strøm er en offensiv, profesjonell, forretningsorientert og lønnsom eier, utvikler og kommersiell driver av ledende kjøpesentre lokalisert i attraktive handelsområder i Skandinavia.

Managed by Steen & Strøm – et kvalitetsstempel!

Et senter som er «managed by» Steen & Strøm kjennetegnes ved:

  • Dynamisk og nytenkende bedriftskultur med høyt fokus på innovasjon
  • Lokal tilstedeværelse og kompetanse basert på Skandinavias «beste praksis» som gir merverdi for leietakere og besøkende
  • Profesjonell sentral markedsføring-, utleie- og eiendomsdrift
  • Bred kompetanse innen stedsutvikling og eiendomsutvikling
  • Høyt engasjement innen miljø- og samfunnsansvar
  • Dybdekompetanse innen korttidsleie og events

Profesjonell og langsiktig drift

Steen & Strøms profesjonelle drift er basert på høyt kompetansenivå innen analyse, prosjektering, prosjektledelse og kommersiell drift, både på det enkelte kjøpesenter og innenfor sentrale støtte-funksjoner.

Vi utvikler hele tiden våre kjøpesentre og respektive merkevarer ved bruk av Steen & Strøms «kjøpesentermodell» som er et viktig verktøy for å sikre samsvar og konsistens i alle aspekter.

Vi skaper morgendagens møteplasser

Forbrukernes interesser og behov endrer seg i stadig økende tempo, og vi med dem! Vi bistår våre leietakere med kunnskap og engasjement, slik at de i sin tur kan møte kundenes behov på best mulig måte. Suksessen bak Steen & Strøm ligger i det nære samarbeidet med våre leietakere, samarbeidspartnere, myndigheter og leverandører.

 

Se også
Back to top