Norge

Carte d'Europe
Se alle prosjekter

Fremtidens møteplasser for opplevelser og handel


Steen & Strøm er et skandinavisk kjøpesenterselskap. I Norge driver vi 10 kjøpesentre, fra Tromsø i Nord til Larvik i sør, som besøkes av til sammen 38 millioner årlig.

Steen & Strøm-gruppens visjon er å berike moderne shopping gjennom å tilby inspirerende møteplasser for gode shoppingopplevelser.

Vi er en dynamisk og fremtidsrettet bedrift. Vi jobber kontinuerlig med å møte våre målgruppers stadig mer komplekse behov, som omfatter sikker og effektiv handel, spennende opplevelser og trivelige, attraktive møteplasser.

Selskapets suksess hviler på et samspill mellom leietakernes dyktige salgsteam, senterets profesjonelle drift og utvikling samt vår langsiktige investeringsprofil.

Steen & Strøm vil skape velfungerende og levende møteplasser som er godt tilpasset lokalmiljøet, hvor det er trygt å møtes og hvor folk føler det komfortabelt å ferdes.

 

 
Back to top