Policy

Policy

Steen & Strøm har udarbejdet følgende Corporate Responsibility (CR) policy, som til enhver tid vil være grundlaget for vore prioriteringer.

 • Steen & Strøm skal udvikle, etablere og drive trygge og sikre shoppingcentre.
 • Steen & Strøm skal aktivt arbejde for at mindske miljørisici og minimere miljøbelastningen med specielt fokus på energiforbrug, affald, transport og indkøb.
 • Steen & Strøm skal skabe attraktive markedspladser af høj æstetisk kvalitet samt bidrage til en god udvikling i lokalområderne.
 • Steen & Strøm skal samarbejde med lokale organisationer og initiativer.
 • Steen & Strøm skal have fokus på et godt indeklima og et universelt udtryk.
 • Steen & Strøm skal arbejde for et godt og engagerende arbejdsmiljø.
 • Steen & Strøm skal arbejde målrettet og langsigtet med samfundsansvar. Arbejdet skal løbende optimeres, og det skal sikres, at hele virksomheden deltager. Steen & Strøms ledelse skal gå forrest i dette arbejde.
 • Alle medarbejdere skal have oplæring i miljø- og samfundsansvar.
 • Steen & Strøm skal udvise åbenhed og engagement samt informere og rapportere om arbejdet med miljøet både internt og eksternt.
 • Steen & Strøm skal sørge for, at lejere, leverandører og samarbejdspartnere kan være med til at tage et fælles miljø- og samfundsansvar.
 • Steen & Strøm vil foretrække et samarbejde med lejere, leverandører og samarbejdspartnere, som påtager sig et miljø- og samfundsansvar.
 • Steen & Strøm skal som arbejdsgiver, skatteyder og indkøber af varer og tjenester bidrage positivt til samfundets økonomiske udvikling.

Se også
Back to top