Målsætning

Målsætning

I overensstemmelse med kravene i ISO 14001 har Steen & Strøm fastsat følgende mål for de nationale og lokale handlingsplaner:

  • Nedbringe det samlede energiforbrug med 12 % (baseret på “like-for-like” for 2010)
  • Steen & Strøm skal optimere sin affaldshåndtering – målet er en genanvendelsesprocent på 75
  • Nedbringe vandforbruget med 5 % (baseret på “like-for-like” for 2010)
  • Reducere udledningen fra transport
  • 25 % (i kr.) af alle indkøb i forbindelse med daglig drift (eksklusive skatter og afgifter) skal være Blomst-, Svanemærket eller foretages hos miljøcertificerede leverandører ( EMAS/ISO) eller leve op til Steen & Strøms miljøkrav
  • Arbejde for at reducere miljøbelastningen fra Steen & Strøms lejere
  • Alle igangværende byggeprojekter skal søges BREEAM-certificeret med en rating, der som minimum skal være “Very Good”
Se også
Back to top