Om Danmark

VI BERIGER MODERNE SHOPPING

Steen & Strøm er det førende shoppingcenterselskab i Skandinavien. Steen & Strøms vision er at berige moderne shopping ved at tilføre værdi til oplevelsen af et shoppingcenter for vores ejere, lejere og besøgende.

Steen & Strøm er en dynamisk virksomhed. Vi søger til stadighed at opfylde vores målgruppes stigende komplekse krav, som omfatter sikker og effektiv shopping, spændende oplevelser og behagelige, attraktive mødesteder.

Vores succes bygger på samspillet mellem vores lejeres salgsteams og shoppingcentrenes professionelle ledelse og udvikling. Sidst, men ikke mindst, spiller vores langsigtede investeringsprofil en væsentlig rolle i vores succes.

Steen & Strøm udvikler og styrker proaktivt sin position som Skandinaviens mest attraktive og førende shoppingcenterselskab.

 

Se også
Back to top