Galleria Boulevard

37 butiker

128 026 invånare inom 30 minuter

5,8 miljoner besökare

Ett nytt köpcentrum i hjärtat av Kristianstad

Galleria Boulevard ligger i mitten av den populära shoppingstaden Kristianstad i nordöstra Skåne och är en av Steen & Ströms pågående utvecklingsprojekt. Den strategiskt belägna fastigheten bestod ursprungligen av ett varuhus, en biograf, utomhusparkering och ett före detta resecentrum. En helt ny citygalleria med plats för 70 butiker, kaféer och restauranger växer fram i centrala Kristianstad.

Den första etappen av Galleria Boulevard öppnades i oktober 2013 med ett parkeringshus för 1 100 bilar och 17 butiker i två plan med attraktiva ankarhyresgäster som Stadium, Clas Ohlson, Systembolaget, Coop City, Burger King och Bio Kosmorama. Gallerian har haft en flygande start med ett besökarantal som vida överstiger förväntningarna.

Den andra fasen med 25 butiker stod färdig i mars 2015 och den tredje och sista fasen är under uppbyggnad med ytterligare 20 nya butiker.

 

Fakta

Etableringsår :
2013
Förvärv av Steen & Ström :
2013
Total areal (GBA) :
86 000 kvm
Ort :
Kristianstad
Antal butiker :
37
Parkeringsplatser :
1 035

SE_Galleri-boulevard

Mitt i centrala Kristianstad, skapar vi ett modernt, bekvämt och urbant köpcentrum, som med sin lättillgänglighet och trevlig atmosfär erbjuder ett attraktivt utbud av varor och tjänster för invånarna i nordöstra Skåne och västra Blekinge. Galleria Boulevard kommer att utgöra navet för shopping i Kristianstads centrum, där invånarna och besökarna uppfattar köpcentrumet som den naturliga mötesplatsen för shopping, att umgås och underhållning.

Projektet omfattar totalt 86 000 kvm och med 28 000 kvm uthyrbar yta kommer det att rymma cirka 70 butiker i två plan. Förutom detaljhandelsområdet omfattar projektet cirka 150 hem och 1 100 parkeringsplatser. Investeringen beräknas uppgå till cirka 1 miljard kronor. Köpcentrumet kommer att byggas och öppnas i två steg. Den första etappen, som öppnades i oktober 2013, innehåller ett fem vånings parkeringshus och 9 000 kvm av detaljhandelsområdet, varav cirka hälften utgörs dagligvaruhandel. Antalet butiker i detta skede är 17, inklusive en biograf. Steg två, som omfattar 20 000 kvm, kommer att öppna under 2015. Antalet butiker kommer då vara ungefär 70, inklusive restauranger och caféer.

Genom att skapa utrymme för shopping, umgänge och fritid, stöder vi kommunens ambition att utveckla och upprätthålla en levande stadskärna.

Plats Kristianstad
Förlängning handelsområde från 7 300 till 28 000
Projektet är avslutat med avseende på byggnaden exteriört. Den 3:e etappen är ej färdigställd då marknadsläget ej varit den rätta. Arbeten med att färdigställa den 3:e etappen pågår dock alltjämt. Kommunens arbeten kring den 3:e etappen gällande park mot söder etc kommer att färdigställas under 2016.
Antal butiker 17-70
Avrinningsområde 311 743

 

 

Ort

Kontakt

Back to top